torstai 14. toukokuuta 2015

Sidontaharjoitusnukke eli kantoliinanukke - mikä se on jo mihin sitä tarvitaan?


Sidontaharjoitusnukke on nukke, jota voi käyttää harjoiteltaessa ja opastettaessa kantovälineiden käyttöä. Kantoliinanukke on painavampi kuin tavalliset vauvanuket, nuket painavat noin vastasyntyneen verran (3 kg).  Nukke tuntuu painavammalta kuin vastaavan kokoinen vauva, koska oikea vauva kannattelee itseään. Usein kantoliinanukeilla on liikkuvat levynivelet, jolloin nuken jalat ja kädet asettuvat hyvään asentoon niiden ollessa kantovälineen kyydissä. Sidontaharjoitusnukke on siis lähempänä oikeaa vauvaa kuin lelukaupassa myytävät nuket tai pehmolelut. Sidontaharjoitusnukkeja saa eri kokoisina ja erilaisilla ominaisuuksilla. On esimerkiksi olemassa nukkeja, jotka sopivat kantovälinekäytön lisäksi imetysohjaukseen.Kolme syytä hankkia kantoliinanukke

  1. Tukihenkilön apuväline
Kantoliinanukke auttaa tukihenkilöä esittelemään kantovälineiden käyttöä ja hyvää kantoasentoa. Sidontaa voi tehdä samaan aikaa opastettavan kanssa, jolloin yksityiskohtien näyttäminen on helppoa.
  1. Mahdollisuus harjoitella ilman vauvaa
Monesti kantovälineen käyttö esimmäistä kertaa on helpointa ja tehokkainta tehdä ilman vauvaa. Kantoliinanuken kanssa voi harjoitella kantoliinasidontojen liikeratoja ja liinan käsittelyä ilman, että tarvitsee huolehtia vauvan viihtyvyydestä ja voi keskittyä uuden oppimiseen. Voi kokeilla rengasliina kiristelyä tai kantorepun sopivia säätöjä. Ei haittaa vaikka opastettavan vauva sattuisi nukkumaan sovittuna opastusaikana. Nukke antaa esikoistaan odottavalle mahdollisuuden testata kantovälineitä etukäteen aidon tuntuisesti.
  1. Selkäsidonnat
Kantoliinanukke antaa mahdollisuuden harjoitella selkäsidontoja tehokkaasti. Selkäsidontojen liikeradat tulevat tutuksi ja on pienempi kynnys kokeilla selkäsidontoja tai kantorepulla selässä kantamista oman lapsen kanssa.

Kantoliinayhdistys järjestää toukokuussa 2015 kantoliinanukkejen kimppatilauksen: https://docs.google.com/forms/d/1JH7JDVka6ZKoMnXgER9MfrmszHHNbdEJnhqbTCte64U/viewform?c=0&w=1


sunnuntai 8. maaliskuuta 2015

Hallituksen kokous 3/2015

Hallituksen kokous 3/2015


Aika 6.3.2015, klo 20.00

Paikka sähköisesti / Google Hangouts


Läsnä
Sanni Aalto Puheenjohtaja
Saana Lehtinen, Sihteeri
Taina Nurmi
Sirri Aronen
Sanna Kylänpää (Varajäsen)
Jenny Tyrväinen (Varajäsen)
Satu Manninen, liittyi mukaan kohdassa 5
Juuli Vilenius, liittyi mukaan kohdassa 51. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.14


2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus (varajäsenet)
Kokous todetiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätettiin, että äänestystilanteessa Jenny Tyrväinen käyttää Juulin Vileniuksen äänivaltaa ja Sanna Kylänpää käyttää Satu Mannisen ääntä.


3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.


4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin.


5. Toimintakertomuksen hyväksyminen toimitettavaksi toiminnantarkastajalle
Toimintakertomus hyväksyttiin.


6. Tilinpäätösasiakirjojen hyväksyminen toimitettavaksi toiminnantarkastajalle
Tilinpäätösasiakirja hyväksyttiin.


7. Kevätkokouksen esityslista
Keskusteltiin esityslistalle tulevista asioista.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi esityslistalle laitetaan mm. sääntömuutos, jaoston ohjesääntömuutos sekä hallituksen palkitseminen.
Saana Lehtinen lupautui tekemään esityksen jaostojen ohjesääntömuutoksesta.


8. Sääntömuutoksen selvittäminen esitettäväksi kevätkokoukselle
Sääntömuutosta esitetään kevätkokoukselle. Saana Lehtinen tekee sääntömuutosehdotuksen yhdistyksen hallituksen facebook-ryhmään, jossa keskustelua jatketaan.


9. Kevätkokouksen paikka ja ohjelma
Leikkipuisto Kimmo valittiin kevätkokouksen pitopaikaksi.
Päätettiin luennoitsija budjetti.
Tilaisuuteen ilmoittautuminen suoritetaan verkkokaupan kautta 20.3.2015 mennessä. Päätettiin, että tilaisuus on jäsenille ilmainen, ei-jäsenille tilaisuus maksaa 25€.
Päätettiin budjetti kevätpäivän muihin kuluihin.
Ruokakustannuksille päätetään budjetti, kun tiedetään osallistujamäärä.


10. Tukihenkilöiden tukeminen ja palkitseminen ja tukihenkilökoulutusten tukeminen
maakunnissa
Päätettiin, että tukihenkilökoulutuksia lähdetään toteuttamaan ja tukemaan maakunnissa. Juuli Vilenius tekee kyselyn tukihenkilöiltä koulutustarpeesta ja kiinnostuksesta kouluttautumista kohtaan.


11. Lapsimessut
Päätettiin osallistua lapsimessuille yhteistyössä Babyidean kanssa.


12. Sidontaharjoitusnukketilaus
Päätettiin tehdä kimppatilaus Tragepuppenille. Tukihenkilöille ym. kiinnostuneille nuken tilaajille tehdään tilauslomake, jolla voi osallistua kimppatilaukseen.


Muut esille tulevat asiat
Kevätkokousasiakirjat toimitetaan Sanni Aallolle huomenna (7.3.15). Sanni Aalto kerää puuttuvat allekirjoituksen pääkaupunkiseudulta ja toimittaa aineiston toiminnantarkastajalle.


Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään n. viikkoa ennen kevätkokousta. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.


Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.43

Hallituksen kokous 1/2015

Kantoliinayhdistysken hallituksen kokousten pöytäkirjat löytyvät tulevaisuudessa täältä blogista! Hallituksen päätöksistä kiinnostuneet ja kaikki jotka haluavat tiukkaa tekstiä siitä, mitä on tekeillä, pääsevät nyt siis seuraamaan toimintaa entistä lähempää. Pöytäkirjoja on editoitu niin, että luottamuksellisia tietoja ei ole näkyvissä.

Hallituksen kokous 1/2015


Aika 8.2.2015 klo 14-16


Läsnä
Sanni Aalto, puheenjohtaja
Saana Lehtinen, jäsen
Sirri Aronen, jäsen
Juuli Vilenius, jäsen
Taina Nurmi, jäsen
Satu Manninen, jäsen
Sanna Kylänpää, varajäsen
Jenny Tyrväinen, varajäsen, etäyhteys


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.40


2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


3. Sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Saana Lehtinen.


4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Muutettiin kohtaa kohtaa 8, sekä poistettiin ilmoitusasiat.


5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/14 tarkistettiin ja hyväksyttiin.


6. Edellisen puheenjohtajan terveiset viime vuodelta
Asiaa ei käsitelty.


7. Siiri Salakarin eronpyyntö hallituksesta
Eropyyntö hyväksytty.


8. Varapuheenjohtajan valinta ja hallituksen järjestäytyminen
Varapuheenjohtajaksi valittiin Juuli Vielnius.
Sihteeriksi valittiin Saana Lehtinen.
Taloudenhoitajaksi valittiin Saana Lehtinen.
Jäsensihteeriksi valittiin hallituksen ulkopuolelta Emilia Partti.
Tiedottajaksi valittiin Satu Manninen.
Lainaamovastaavaksi valittiin Sirri Aronen.
Tukihenkilövastaavaksi valittiin Juuli Vilenius
Kannatustuotevastaavaksi valittiin hallituksen ulkopuolelta Raila Hekkanen.
Jaostovastaavaksi valittiin Taina Nurmi.
Internetvastaavaksi valittiin Jenny Tyrväinen.


9. Kokous- ja toimintakäytäntöjen sopiminen
-


10. Vuoden 2015 jutut
-


11. Budjetti ja toimintasuunnitelma
Taloudenhoitaja tekee kuukausittaisen seurannan yhdistyksen taloudesta. Yhdistyksen ja paikallisjaostojen toimintaan pyritään saamaan selkeämpi ero esim. jos tapahtumajärjestäjä ilmaisee tapahtuman olevan messut, on toiminta valtakunnallista yhdistyksen toimintaa. Alueilla, joilla on toimivaa paikallistoimintaa, esim. Turussa mammakeidas, pyritään lisäämään yhteistyötä.


12. Talous
Taloudellinen tilanne todettiin.


13. Jäsenet
Jäseniä on vuoden 2014 lopussa ollut 168.
Jäsenhankintakampanjoita pitäisi järjestää vuoden aikana 2-4.
Jäsenille järjestetään jäsentapahtumia 1-3 kertaa vuoden aikana.
Tarkistetaan olemassa olevat jäsenedut ja pyritään hankkimaan uusia.


14. Tiedotus
Tiedottamiseen panostetaan ja sitä tehostetaan vuoden 2015 aikana.
Suunnitelma vuoden mittaan tapahtuvasta tiedottamisesta on laadittu. (liite1)
Päätettiin, että pöytäkirjat julkaistaan muistiomuotoisena, ilman henkilötietoja.
Kantovideoiden tekoa suunnitellaan. Selvitetään editointimahdollisuuksia.


15. Kantovälinelainaamot
Kysellään erikoisetuja lainaamon pitäjille.
Lista yhdistyksen kantovälineistä pitäisi saada pikimmiten tilinpäätöksen liitteeksi.


16. Tukihenkilöt
Kysellään erikoisetuja tukihenkiöille.
Jatketaan tukihenkilölistojen tarkistusta.


17. Kannatustuotteet ja verkkokauppa
Asiaa ei käsitelty.


18. Jaostot
Pohjois-Savon jaostolle toimitetaan yhdistyksen esitteitä ja käyntikortteja.
Jaostojen kirjanpito suoritetaan jatkossa yksinkertaisena kassakirjanpitona, joista toimitetaan excel-kirjanpito joka kuukausi sähköisesti ja kuitit kaksi kertaa vuodessa taloudenhoitajalle.
Taloudenhoitaja tekee kirjanpitopohjan ja ohjeet jaostojen vastaaville.


19. Internet, some ym.
Muutetaan @kantoliinayhdistys.fi osoitteet uudelle hallitukselle sekä selvitetään foorumi mahdollisuutta nykyiselle palvelimelle. Selvitetään myös mahdollista palvelimen siirtoa.
Hoidetaan facebookin käyttöoikeuksien muutokset.
Hoidetaan salasanojen vaihdot.
Sanni Aalto ja Satu Manninen huolehtivat facebookin keskustelussa tulevien viestien vastaamista.
Tehdään gmail-osoitteeseen automaattivastaus, jossa kehotetaan ottamaan yhteyttä osoitteeseen hallitus@...


20. Yhteistyö eri tahojen kanssa
Ei käsiteltävää.


21. Lapsimessut 10.-12.4.
Selvitetään mahdollisuutta osallistumiseen pienemmällä budjetilla esm. tietoiskujen merkeissä. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta osallistumiseen yhteistyökumppanin siivellä.


22. Kevätkokous (helmi-huhtikuu) ja tukihenkilöpäivä
Kevätkokous päätettiin pitää viikon 13 viikonloppuna (27-29.3)
Tilinpäätös asiakirjoineen tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä.


23. Ning
Pyritään katkaisemaan sopimus 15.1.15 mennessä.


24. Yhdistyksen omaisuus ja sen sijainti
Siirretään seuraavaan kokoukseen.


25. 5-v -juhlavuosi ja historiikki
Aloitetaan keskustelu muilla kanavilla.


26. Muut esille tulevat asiat
-

27. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 28.2.15


28. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.36

lauantai 7. maaliskuuta 2015

Keväisiä kuulumisia

Kantoliinayhdistys sai vuoden vaihtuessa uuden hallituksen, joka järjestäytyi helmikuun alussa. Uuteen hallitukseen kuuluvat: Sanni Aalto, Juuli Vilenius, Saana Lehtinen, Satu Manninen, Sirri Aronen, Taina Nurmi, Sanna Kylänpää (varajäsen), Jenny Tyrväinen (varajäsen)

Jokainen hallituksen jäsen tulee esittäytymään blogissa lähiakoina.
Yhdistys ei kuitenkaan ole vain sen hallitus, vaan koko jäsenistönsä summa. Mitä kaikkea jäsen voi sitten saada aikaan yhdistyksessä, jos ei kuulu hallitukseen? Mahdollisuuksia on monia. Jäsenenä voit tulla mukaan vaikuttamaan esimerkiksi kevätkokoukseen 28.3, osallistua paikallisjaosten toimintaan tai ilmoittautua tukihenkilöksi. Myös lapsimessuille kaivataan apukäsiä messuvieraiden opastamiseen kantamisessa! Löytyykö sinulta hyviä ideoita yhdistyksen kehittämiseksi tai vinkkejä paikoista, joihin haluaisit jäsenedun? Kerro siitä meille!

p.s Olethan huomannut meneillään olevan roll-up kilpailun? 

perjantai 15. maaliskuuta 2013

Sidontaharjoitusnukkien yhteistilausta vielä tänään!

Kantoliinayhdistys järjestää sidontanukkien yhteistilausta, ja tänään 15.3. on viimeinen päivä laittaa tilausta mukaan.

Mikä on sidontanukke, ja miten se eroaa tavallisesta lelunukesta?


Sidonta(harjoitus)nukkeja on erilaisia, mutta yhteistä niille on se, että ne ovat tavallista vauvanukkea painavampia. Muutaman kilon painoinen nukke on liinassa tai repussa enemmän oikean vauvan tuntuinen, joten sidontanuken kanssa esimerkiksi liinan kiristäminen tuntuu realistisemmalta. Lisäksi sidontanukeilla on usein sitomiseen soveltuvat raajat, niin että nukke asettuu sammakkoasentoon luontevasti.

Kenelle sidontanukesta on hyötyä?


Esimerkiksi kantoliinatukihenkilöillä, kantoliinaohjaajilla ja kantovälinelainaamoilla on usein käyttöä sidontanukelle. Ylipäänsä kuka tahansa, joka pääsee toistuvasti selittämään kantovälineen käyttöä, hyötyy tällaisesta nukesta.

Asiakas saa tukihenkilötapaamisesta ja sidontaopastustilanteesta parhaan hyödyn irti, kun sidonta käydään riittävän monivaiheisesti läpi. Ideaalissa tapauksessa tukihenkilöllä on käytettävissään kaksi sidontaharjoitusnukkea.  
Peruskaava opastustilanteeseen on, että ensin opastaja näyttää sidonnan nuken kanssa, sitten sidonta tehdään yhdessä opastajan neuvoessa asiakasta, tässä vaiheessa kummallakin on nukke. Mikäli käytettävissä on vain yksi nukke, sen on hyvä olla asiakkaalla, opastaja voi käyttää kokenempana vaikka tyynyä tai pehmolelua. Seuraavassa vaiheessa opastaja seuraa ja ohjeistaa sanallisesti kun asiakas tekee sidonnan itsenäisesti nuken kanssa. Kun asiakas tuntee olevansa valmis hän voi ottaa nuken sijaan liinaan oman vauvansa. 
Nukkea käytetään mm. sen vuoksi, ettei vauva mahdollisesti harjoitteluun hermostuttuaan hermostuta vanhempaansakin ja että vaiheet voidaan käydä riittävän hitaasti ja perusteellisesti läpi. Opetustilanne on aina hedelmällisin, kun sekä opettaja että oppilas ovat rentoja ja rauhallisia. Nuken kanssa harjoitellessa ei tarvitse stressata.

Onko yhdistyksellä varastossa sidontaharjoitusnukkeja, joita tukihenkilöt voisivat lainata?


Tällä hetkellä yhdistyksellä ei valitettavasti ole tällaista varastoa, vaan nukkeja on pääasiassa yksittäisillä tukihenkilöillä ja lainaamoilla. Pitkän tähtäimen projektina on hankkia yhdistyksellekin omaa nukkekantaa ympäri Suomen, lähinnä lainaamoissa säilytettäviksi ja sieltä lainattaviksi.

Oman alueen tukihenkilöiltä voi ja kannattaa toki kysellä nukkea lainaan, esimerkiksi Kantajat-yhteisön tukihenkilöiden ryhmässä. Koska nukke painaa useamman kilon, nuken postittaminen kauempaa on tavallisesti melko hintavaa, mutta esimerkiksi SmartPostin tarjouksilla voi joskus saada nuken kulkemaan edestakaisin edullisestikin.

Voiko tukihenkilönä toimia, jos ei ole varaa hankkia sidontaharjoitusnukkea?


Totta kai voi. Sidonnan opastamista nukke helpottaa, mutta tukihenkilönä toimimiseen liittyy paljon muutakin. Nuken sijasta voi opastustilanteessa käyttää vaikka pehmolelua tai sohvatyynyä.

Tuleeko tällaisia yhteistilauksia vielä lisääkin, jos minulla ei juuri nyt ole mahdollisuutta hankkia nukkea?


Se riippuu kysynnästä. Sitä mukaa kun kantaminen valtavirtaistuu ja yhdistyksen toiminnan piiriin tulee uusia tukihenkilöitä ja kantoliinaohjaajia, niin nukkien tarvitsijoita tulee lisää, joten todennäköistä on, että yhteistilauksia tulee lisää jollain aikavälillä. Tänä vuonna ei todennäköisesti tehdä enää uutta nukketilausta.

Apua, en osaa päättää, mitä teen ja aika loppuu kesken!


Jos ahdistaa tai on kysyttävää, hengitä syvään ja ota yhteyttä Sanniin (lainaamovastaava@kantoliinayhdistys.fi) tai kysy Kantajat-yhteisön nukketilausketjussa. Apua on saatavilla tähänkin asiaan. :)

tiistai 12. maaliskuuta 2013

Kantajat -yhteisöön sidontaohjevideoita!

Kantovälineen käytön oppii parhaiten silloin, kun joku kokeneempi opastaa henkilökohtaisesti. Toiseksi paras vaihtoehto on hyvä sidontavideo.Sidontavideoita löytyy Youtubesta, sekä suomeksi että englanniksi – jos tietää mitä etsii. Videoita on monenlaisia, sekä hyviä että vähemmän hyviä, ja senpä takia myös Kantajissa on oma osasto sidontaohjevideoille, ja keräämme sinne koko ajan lisää hyviä videolinkkejä.

Onko sinun lempisidonnastasi olemassa hyvä video? Oletko oppinut jostain videosta hyvän tekniikan, jolla olkapäät saa laskostettua loistavasti tai peppupussin tehtyä takuuvarmaksi? Käy lisäämässä se Kantajien sidontavideoihin!

P.S. Sidontaharjoitusnukkien tilaus on vielä käynnissä, ja tilausaikaa on perjantaihin 15.3. saakka. Jos olet haaveillut omasta nukesta, niin nyt on mahdollisuus saada aito painotettu sidontanukke edullisesti. Ja jos olet Kantoliinayhdistyksen jäsen, yhdistys maksaa ensimmäisen nuken postikulut Saksasta Suomeen! Lue lisää Kantajat -foorumilta.

lauantai 9. maaliskuuta 2013

Kantajat -yhteisön tapahtumakalenteri

Missä olisi kantoliinaopastusta lähiaikoina? Tapahtuukohan tällä tai ensi viikolla jotain kivaa? Missä voisin mainostaa lähileikkipuiston liinaesittelyä?

Kantajat -yhteisön tapahtumakalenteri tulee apuun! Kalenterista näet tapahtumat tyypeittäin (liinatreffit, esittely, kantoliinakahvila jne.), ja Kaikki tapahtumat -otsikon alla olevaa hakutoimintoa käyttämällä voit vaikka etsiä oman paikkakuntasi tapahtumat.

Jos olet kirjautunut jäseneksi, voit myös lisätä oman tapahtumasi kalenteriin ("+ Lisää" -napin kautta) niin saamme tietoa levitettyä kiinnostavista tapahtumista ympäri Suomen. Tällä hetkellä kalenterissa on tapahtumia Helsingistä, Loviisasta ja Porvoosta – onko sinun paikkakunnallasi tulossa tapahtuma, jota haluaisit mainostaa?

Tervetuloa tutustumaan Kantajat-kalenteriin!