lauantai 16. huhtikuuta 2011

Julistamme avatuksi logokilpailun!

Etsimme vastaperustetulle yhdistyksellemme raikasta ja puhuttelevaa logoa, joka ilmentäisi yhdistyksen luonnetta sekä lapsen kantamista ja/tai lähelläpitämistä.

Logon tulisi toimia värillisenä ja mustavalkoisena sekä pieni- että suurikokoisena.

Sen tulisi toimia sekä yhdistyksen suomen- että ruotsinkielisen nimen sekä näiden yhdistelmän kanssa. Nimet ovat: Kantoliinayhdistys ry, Bärsjalföreningen rf ja Kantoliinayhdistys - Bärsjalföreningen rf.

Logoa on tarkoitus käyttää niin painetussa materiaalissa kuin esimerkiksi yhdistyksen kotisivuillakin.

Kilpailuun osallistutaan palauttamalla sekä värillinen että mustavalkoinen logoehdotus (tai www-linkki, jossa logo sijaitsee) liitteenä osoitteeseen kantoliinayhdistys[a]gmail.com (korvaa [a] @-merkillä) 15.5.2011 mennessä. Kirjoita sähköpostiin aiheeksi "logokilpailu". Kilpailuun voi osallistua vain sähköisessä muodossa olevalla kuvalla. Kuvan tulee olla hyväresoluutioinen ja kooltaan tulostettuna vähintään 15x15 cm. Logoon tulee olla liitettynä vähintään yksi nimivaihtoehdoista joko Kantoliinayhdistys ry tai Bärsjalföreningen rf tai Kantoliinayhdistys ry - Bärsjalföreningen rf. Esimerkiksi niin, että mustavalkoinen versio on toteutettu yhden nimen kanssa ja värillinen kahden nimen kanssa. Liitä sähköpostiin mukaan myös nimesi ja yhteystietosi.

Kantoliinayhdistyksen asettaman raadin valitsemat parhaat logoehdotukset ovat yhdistyksen Facebook-sivustolla osoitteessa http://www.facebook.com/kantoliinayhdistys nähtävissä ja kommentoitavissa 16.5.-25.5. välisen ajan. Kuvien yhteydessä ei julkaista tekijöiden nimitietoja. Voittajan valitsee Kantoliinayhdistys ry:n asettama raati 31.5.2011 mennessä.

Kantoliinayhdistys pidättää oikeuden käyttää ja muokata kaikkia saamiaan kilpailutöitä tarpeen mukaan.

Voittajalogon suunnittelija saa palkinnoksi liukuvärjäyksen omaan kantoliinaansa tai muuhun valitsemaansa vastaavanlaiseen vaaleaan luonnonmateriaalia olevaan kankaaseen tai esimerkiksi vaatteeseen. Liukuvärjäyksen tekee Sanni Aalto. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan tuotepalkintoja.

Lisätietoja saa tarvittaessa yhdistykseltä sähköpostitse osoitteesta kantoliinayhdistys[a]gmail.com (korvaa [a] @-merkillä)

Luovuutta ja innovatiivisuutta logon suunnitteluun!

Terveisin Kantoliinayhdistys ry - Bärsjalförening rf hallitus

torstai 7. huhtikuuta 2011

Kantoliinayhdistys Facebookissa

Tykkää Kantoliinayhdistyksestä myös Facebookissa!

Yhdistyksen kuulumisia

Kantoliinayhdistyksen toiminta on viimein käynnistynyt toden teolla. Yhdistyksen kokous päätti maaliskuun lopulla vuoden 2011 toimintasuunnitelmasta, joka ohjaa sitä, mitä kaikkea yhdistys tänä vuonna tekee. Hallitus - ja muut yhdistyksen piirissä toimivat vapaaehtoiset - puolestaan parhaansa mukaan toteuttavat tätä suunnitelmaa.

Vuosi tullee kulumaan pitkälti kaikenlaisen järjestäytymisen ja erilaisten toimintojen käynnistämisen merkeissä. Tarkoituksemme on esimerkiksi koota yhdistyksen siipien alle liinalainaamoita ympäri Suomen. Toistaiseksi liinalainaamot ovat olleet yksittäisten henkilöiden vastuulla. Yhdistys toivoo voivansa tukea liinalainaamoiden toimintaa ja tavoitteemme on myös auttaa uusien liinalainaamoiden perustamisessa.

Ympäri Suomea toimii jo nykyisellään vapaaehtoisia kantoliinatukihenkilöitä. Tukihenkilöt neuvovat mm. kantovälineen valinnassa ja antavat tietoa eri välineiden ja sidontojen soveltuvuudesta eri ikäkausina. Kantoliinayhdistys ryhtyy koordinoimaan tukihenkilötoimintaa. Rekrytoimme lisää tukihenkilöitä kunkin alueen tarpeen ja resurssien mukaan sekä järjestämme heille lisää koulutusta. Pyrimme myös pitämään yleisön saatavilla ajantasaista tietoa tukihenkilöistä sekä tarjoamaan virtuaalista tukihenkilötoimintaa. Osana tätä yhdistys tuottaa sidontaohjevideoita.

Kantoliinayhdistyksen on tarkoitus tulevaisuudessa järjestää kursseja, tapahtumia ja tilaisuuksia ympäri Suomea tarjoten vanhemmille tilaisuuden tutustua erilaisiin kantovälineisiin ja tavata muita liinailijoita. Jo ensimmäisenä toimintavuotena toteutamme tavoitetta paikallistasolla esimerkiksi yhteistyössä toisten yhdistysten kanssa sekä paikallisten tukihenkilöiden toiminnan kautta. Yhdistys osallistuu myös erilaisiin lapsiperheille suunnattuihin tapahtumiin ja on mukana niiden järjestämisessä yhdessä muiden lapsiperheisiin liittyvien tahojen kanssa.

Yhdistys aloittaa kokoamaan Suomeen ergonomisen kantamisen asiantuntijaverkostoa, jonka asiantuntemusta käytetään mm. materiaalien tuottamisessa ja koulutustapahtumissa.


Tarkoituksenamme on tänä vuonna aloittaa levittämään tietoa ergonomisesta kantamisesta myös neuvoloihin ja synnytyssairaaloihin.

Työsarkaa siis riittää, mutta hallitus vapaaehtoisine apulaisineen on jo käärinyt hihansa ja ryhtynyt hommiin. Jos haluat mukaan puuhailemaan näiden teemojen parissa, voit kirjautua yhdistyksen suljetulle suunnittelufoorumille osoitteessa www.pikkasenkuti.com/kantoliinayhdistys/. Perästä kuuluu!