sunnuntai 8. maaliskuuta 2015

Hallituksen kokous 3/2015

Hallituksen kokous 3/2015


Aika 6.3.2015, klo 20.00

Paikka sähköisesti / Google Hangouts


Läsnä
Sanni Aalto Puheenjohtaja
Saana Lehtinen, Sihteeri
Taina Nurmi
Sirri Aronen
Sanna Kylänpää (Varajäsen)
Jenny Tyrväinen (Varajäsen)
Satu Manninen, liittyi mukaan kohdassa 5
Juuli Vilenius, liittyi mukaan kohdassa 51. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.14


2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus (varajäsenet)
Kokous todetiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätettiin, että äänestystilanteessa Jenny Tyrväinen käyttää Juulin Vileniuksen äänivaltaa ja Sanna Kylänpää käyttää Satu Mannisen ääntä.


3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.


4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin.


5. Toimintakertomuksen hyväksyminen toimitettavaksi toiminnantarkastajalle
Toimintakertomus hyväksyttiin.


6. Tilinpäätösasiakirjojen hyväksyminen toimitettavaksi toiminnantarkastajalle
Tilinpäätösasiakirja hyväksyttiin.


7. Kevätkokouksen esityslista
Keskusteltiin esityslistalle tulevista asioista.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi esityslistalle laitetaan mm. sääntömuutos, jaoston ohjesääntömuutos sekä hallituksen palkitseminen.
Saana Lehtinen lupautui tekemään esityksen jaostojen ohjesääntömuutoksesta.


8. Sääntömuutoksen selvittäminen esitettäväksi kevätkokoukselle
Sääntömuutosta esitetään kevätkokoukselle. Saana Lehtinen tekee sääntömuutosehdotuksen yhdistyksen hallituksen facebook-ryhmään, jossa keskustelua jatketaan.


9. Kevätkokouksen paikka ja ohjelma
Leikkipuisto Kimmo valittiin kevätkokouksen pitopaikaksi.
Päätettiin luennoitsija budjetti.
Tilaisuuteen ilmoittautuminen suoritetaan verkkokaupan kautta 20.3.2015 mennessä. Päätettiin, että tilaisuus on jäsenille ilmainen, ei-jäsenille tilaisuus maksaa 25€.
Päätettiin budjetti kevätpäivän muihin kuluihin.
Ruokakustannuksille päätetään budjetti, kun tiedetään osallistujamäärä.


10. Tukihenkilöiden tukeminen ja palkitseminen ja tukihenkilökoulutusten tukeminen
maakunnissa
Päätettiin, että tukihenkilökoulutuksia lähdetään toteuttamaan ja tukemaan maakunnissa. Juuli Vilenius tekee kyselyn tukihenkilöiltä koulutustarpeesta ja kiinnostuksesta kouluttautumista kohtaan.


11. Lapsimessut
Päätettiin osallistua lapsimessuille yhteistyössä Babyidean kanssa.


12. Sidontaharjoitusnukketilaus
Päätettiin tehdä kimppatilaus Tragepuppenille. Tukihenkilöille ym. kiinnostuneille nuken tilaajille tehdään tilauslomake, jolla voi osallistua kimppatilaukseen.


Muut esille tulevat asiat
Kevätkokousasiakirjat toimitetaan Sanni Aallolle huomenna (7.3.15). Sanni Aalto kerää puuttuvat allekirjoituksen pääkaupunkiseudulta ja toimittaa aineiston toiminnantarkastajalle.


Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään n. viikkoa ennen kevätkokousta. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.


Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.43

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti