sunnuntai 8. maaliskuuta 2015

Hallituksen kokous 1/2015

Kantoliinayhdistysken hallituksen kokousten pöytäkirjat löytyvät tulevaisuudessa täältä blogista! Hallituksen päätöksistä kiinnostuneet ja kaikki jotka haluavat tiukkaa tekstiä siitä, mitä on tekeillä, pääsevät nyt siis seuraamaan toimintaa entistä lähempää. Pöytäkirjoja on editoitu niin, että luottamuksellisia tietoja ei ole näkyvissä.

Hallituksen kokous 1/2015


Aika 8.2.2015 klo 14-16


Läsnä
Sanni Aalto, puheenjohtaja
Saana Lehtinen, jäsen
Sirri Aronen, jäsen
Juuli Vilenius, jäsen
Taina Nurmi, jäsen
Satu Manninen, jäsen
Sanna Kylänpää, varajäsen
Jenny Tyrväinen, varajäsen, etäyhteys


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.40


2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


3. Sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Saana Lehtinen.


4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Muutettiin kohtaa kohtaa 8, sekä poistettiin ilmoitusasiat.


5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/14 tarkistettiin ja hyväksyttiin.


6. Edellisen puheenjohtajan terveiset viime vuodelta
Asiaa ei käsitelty.


7. Siiri Salakarin eronpyyntö hallituksesta
Eropyyntö hyväksytty.


8. Varapuheenjohtajan valinta ja hallituksen järjestäytyminen
Varapuheenjohtajaksi valittiin Juuli Vielnius.
Sihteeriksi valittiin Saana Lehtinen.
Taloudenhoitajaksi valittiin Saana Lehtinen.
Jäsensihteeriksi valittiin hallituksen ulkopuolelta Emilia Partti.
Tiedottajaksi valittiin Satu Manninen.
Lainaamovastaavaksi valittiin Sirri Aronen.
Tukihenkilövastaavaksi valittiin Juuli Vilenius
Kannatustuotevastaavaksi valittiin hallituksen ulkopuolelta Raila Hekkanen.
Jaostovastaavaksi valittiin Taina Nurmi.
Internetvastaavaksi valittiin Jenny Tyrväinen.


9. Kokous- ja toimintakäytäntöjen sopiminen
-


10. Vuoden 2015 jutut
-


11. Budjetti ja toimintasuunnitelma
Taloudenhoitaja tekee kuukausittaisen seurannan yhdistyksen taloudesta. Yhdistyksen ja paikallisjaostojen toimintaan pyritään saamaan selkeämpi ero esim. jos tapahtumajärjestäjä ilmaisee tapahtuman olevan messut, on toiminta valtakunnallista yhdistyksen toimintaa. Alueilla, joilla on toimivaa paikallistoimintaa, esim. Turussa mammakeidas, pyritään lisäämään yhteistyötä.


12. Talous
Taloudellinen tilanne todettiin.


13. Jäsenet
Jäseniä on vuoden 2014 lopussa ollut 168.
Jäsenhankintakampanjoita pitäisi järjestää vuoden aikana 2-4.
Jäsenille järjestetään jäsentapahtumia 1-3 kertaa vuoden aikana.
Tarkistetaan olemassa olevat jäsenedut ja pyritään hankkimaan uusia.


14. Tiedotus
Tiedottamiseen panostetaan ja sitä tehostetaan vuoden 2015 aikana.
Suunnitelma vuoden mittaan tapahtuvasta tiedottamisesta on laadittu. (liite1)
Päätettiin, että pöytäkirjat julkaistaan muistiomuotoisena, ilman henkilötietoja.
Kantovideoiden tekoa suunnitellaan. Selvitetään editointimahdollisuuksia.


15. Kantovälinelainaamot
Kysellään erikoisetuja lainaamon pitäjille.
Lista yhdistyksen kantovälineistä pitäisi saada pikimmiten tilinpäätöksen liitteeksi.


16. Tukihenkilöt
Kysellään erikoisetuja tukihenkiöille.
Jatketaan tukihenkilölistojen tarkistusta.


17. Kannatustuotteet ja verkkokauppa
Asiaa ei käsitelty.


18. Jaostot
Pohjois-Savon jaostolle toimitetaan yhdistyksen esitteitä ja käyntikortteja.
Jaostojen kirjanpito suoritetaan jatkossa yksinkertaisena kassakirjanpitona, joista toimitetaan excel-kirjanpito joka kuukausi sähköisesti ja kuitit kaksi kertaa vuodessa taloudenhoitajalle.
Taloudenhoitaja tekee kirjanpitopohjan ja ohjeet jaostojen vastaaville.


19. Internet, some ym.
Muutetaan @kantoliinayhdistys.fi osoitteet uudelle hallitukselle sekä selvitetään foorumi mahdollisuutta nykyiselle palvelimelle. Selvitetään myös mahdollista palvelimen siirtoa.
Hoidetaan facebookin käyttöoikeuksien muutokset.
Hoidetaan salasanojen vaihdot.
Sanni Aalto ja Satu Manninen huolehtivat facebookin keskustelussa tulevien viestien vastaamista.
Tehdään gmail-osoitteeseen automaattivastaus, jossa kehotetaan ottamaan yhteyttä osoitteeseen hallitus@...


20. Yhteistyö eri tahojen kanssa
Ei käsiteltävää.


21. Lapsimessut 10.-12.4.
Selvitetään mahdollisuutta osallistumiseen pienemmällä budjetilla esm. tietoiskujen merkeissä. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta osallistumiseen yhteistyökumppanin siivellä.


22. Kevätkokous (helmi-huhtikuu) ja tukihenkilöpäivä
Kevätkokous päätettiin pitää viikon 13 viikonloppuna (27-29.3)
Tilinpäätös asiakirjoineen tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä.


23. Ning
Pyritään katkaisemaan sopimus 15.1.15 mennessä.


24. Yhdistyksen omaisuus ja sen sijainti
Siirretään seuraavaan kokoukseen.


25. 5-v -juhlavuosi ja historiikki
Aloitetaan keskustelu muilla kanavilla.


26. Muut esille tulevat asiat
-

27. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 28.2.15


28. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.36

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti