torstai 7. huhtikuuta 2011

Yhdistyksen kuulumisia

Kantoliinayhdistyksen toiminta on viimein käynnistynyt toden teolla. Yhdistyksen kokous päätti maaliskuun lopulla vuoden 2011 toimintasuunnitelmasta, joka ohjaa sitä, mitä kaikkea yhdistys tänä vuonna tekee. Hallitus - ja muut yhdistyksen piirissä toimivat vapaaehtoiset - puolestaan parhaansa mukaan toteuttavat tätä suunnitelmaa.

Vuosi tullee kulumaan pitkälti kaikenlaisen järjestäytymisen ja erilaisten toimintojen käynnistämisen merkeissä. Tarkoituksemme on esimerkiksi koota yhdistyksen siipien alle liinalainaamoita ympäri Suomen. Toistaiseksi liinalainaamot ovat olleet yksittäisten henkilöiden vastuulla. Yhdistys toivoo voivansa tukea liinalainaamoiden toimintaa ja tavoitteemme on myös auttaa uusien liinalainaamoiden perustamisessa.

Ympäri Suomea toimii jo nykyisellään vapaaehtoisia kantoliinatukihenkilöitä. Tukihenkilöt neuvovat mm. kantovälineen valinnassa ja antavat tietoa eri välineiden ja sidontojen soveltuvuudesta eri ikäkausina. Kantoliinayhdistys ryhtyy koordinoimaan tukihenkilötoimintaa. Rekrytoimme lisää tukihenkilöitä kunkin alueen tarpeen ja resurssien mukaan sekä järjestämme heille lisää koulutusta. Pyrimme myös pitämään yleisön saatavilla ajantasaista tietoa tukihenkilöistä sekä tarjoamaan virtuaalista tukihenkilötoimintaa. Osana tätä yhdistys tuottaa sidontaohjevideoita.

Kantoliinayhdistyksen on tarkoitus tulevaisuudessa järjestää kursseja, tapahtumia ja tilaisuuksia ympäri Suomea tarjoten vanhemmille tilaisuuden tutustua erilaisiin kantovälineisiin ja tavata muita liinailijoita. Jo ensimmäisenä toimintavuotena toteutamme tavoitetta paikallistasolla esimerkiksi yhteistyössä toisten yhdistysten kanssa sekä paikallisten tukihenkilöiden toiminnan kautta. Yhdistys osallistuu myös erilaisiin lapsiperheille suunnattuihin tapahtumiin ja on mukana niiden järjestämisessä yhdessä muiden lapsiperheisiin liittyvien tahojen kanssa.

Yhdistys aloittaa kokoamaan Suomeen ergonomisen kantamisen asiantuntijaverkostoa, jonka asiantuntemusta käytetään mm. materiaalien tuottamisessa ja koulutustapahtumissa.


Tarkoituksenamme on tänä vuonna aloittaa levittämään tietoa ergonomisesta kantamisesta myös neuvoloihin ja synnytyssairaaloihin.

Työsarkaa siis riittää, mutta hallitus vapaaehtoisine apulaisineen on jo käärinyt hihansa ja ryhtynyt hommiin. Jos haluat mukaan puuhailemaan näiden teemojen parissa, voit kirjautua yhdistyksen suljetulle suunnittelufoorumille osoitteessa www.pikkasenkuti.com/kantoliinayhdistys/. Perästä kuuluu!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti